Iz štampe: "Pesma „Ubuduće ne pričaj o budućnosti“ predstavlja možda najbolji komad sa ovog albuma. U njoj je Popovićeve stihove, na muziku Miroslava Dukića, recitovao multimedijalni umetnik Branko Radaković; stihovi su izgovoreni sa puno osećajnosti, a iz prekrasne Dukićeve kompozicije, u kojoj dominira klavir, sa veoma lepim gitarskim solom, može se naslutiti kako bi njegov nekadašnji sastav, Tako, zvučao da je danas aktivan".